Ισότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα

  • Στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών χρειάζονται τέτοιες μεταρρυθμίσεις που να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες.
  • Η μεταρρύθμιση της Δικαστικής Εξουσίας με δομές λογοδοσίας για τους/τις δικαστές μας και τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Η Κύπρος είναι ίσως η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν υπάρχει υποχρέωση στο δικαστικό της σώμα για υποχρεωτική δικαστική εκπαίδευση. Επίσης, οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορες και να δουλεύει η δικαστική δικαιοσύνη απρόσκοπτα.
  • Κοινωνικός έλεγχος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να τερματιστεί η παράνομη διαχείριση που συνιστά διαχρονική αφαίμαξη των ταμείων από την εκάστοτε Κυβέρνηση.
  • Πάταξη του ρουσφετιού και της ευνοιοκρατίας, κομματικής ή άλλως πως, που ταλανίζει το αστυνομικό σώμα και την κοινωνία, κάθε φορά που γίνονται προσλήψεις, προαγωγές και μεταθέσεις αστυνομικών οργάνων.
  • Εκσυγχρονισμός στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με διαφανείς διαδικασίες, περισσότερη πληροφόρηση και λογοδοσία.
  • Εκσυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου.

Pin It on Pinterest