Εκλογικά Έξοδα Α. Σακαδάκη

Σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, ο κάθε υποψήφιος πρέπει να δημοσιεύει τα εκλογικά του/της έξοδα για σκοπούς διαφάνειας, αλλά και για να υπάρχει σωστός έλεγχος ώστε κανένας να μην υπερβαίνει το όριο των €30.000 που προνοεί ο νόμος.

Ως εκ τούτου, παραθέτω τα εκλογικά μου έξοδα:

  • Cal Creative Communication: €2751,90 (Social Media Marketing, Φωτογράφηση, Εκτυπώσεις)
  • Facebook Ad: €11,90
  • Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: €35,70 (Φωτογράφηση)
  • Νίκος Κινάλης: €80 (διαφημιστικές αφίσες)

Το παράβολο των €500 που αφορούσε την υποβολή υποψηφιότητάς μου, καταβλήθηκε από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, όπως έγινε για όλους τους υποψηφίους.

Pin It on Pinterest