Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής – Προστασία του περιβάλλοντος

Η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο οξεία, με την πιθανή κατάρρευση των οικοσυστημάτων να θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ζωή στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ρόλο του ανθρώπου στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις τεράστιες οικονομικές και ηθικές συνέπειες της αδράνειας. Αν δεν τιθασεύσουμε την κλιματική αλλαγή, μεγάλες εκτάσεις του πλανήτη θα καταστούν ουσιαστικά μη κατοικήσιμες.
Ο πλανήτης βρίσκεται κοντά στο σημείο καμπής και χωρίς μια ριζική μεταβολή στο μοντέλο ανάπτυξης μας η αλλαγή του κλίματος μπορεί να γίνει μη αναστρέψιμη. Ωστόσο, οι λύσεις είναι ήδη στο χέρι μας και θα παρέχουν τεράστια περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη όπως επίσης και οφέλη για την υγεία.

Προτείνονται:

 • Σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να μειωθεί κατά 40% μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και, ταυτόχρονα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να ενισχυθούν για να εξασφαλιστεί το 45% της παραγωγής ηλεκτρισμού έως το 2030.
 • Αύξηση της δασικής κάλυψης, αύξηση των δενδρωδών καλλιεργειών και μείωση της οικιστικής ανάπτυξης σε βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων. Αυτό δεν είναι απαραίτητο μόνο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της αύξησης των απορροφήσεων θερμοκηπιακών αερίων και της μείωσης των εκπομπών, αλλά μπορεί να έχει επίσης οικονομικό όφελος, τονώνοντας  την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας και μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από δαπανηρές εισαγωγές καυσίμων και την πιθανότητα επιβολής προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης στις κρατικές δεσμεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με κύριους άξονες για δράσεις στην Γεωργία, στα Δάση, στο Νερό, στην Βιοποικιλότητα, στην Αλιεία, στο Έδαφος, στις Παράκτιες Περιοχές, στην Υγεία, στις Πλημμύρες, στον Τουρισμό, στην Ενέργεια, στις Μεταφορές, στο Δομημένο Περιβάλλον και στις Υποδομές.  Σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να παρθούν μέτρα έτσι ώστε η κοινωνία να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής.
 • Προστασία Ακάμα, περιοχών Νατούρα 2000 και παράκτιων ζωνών.
 • Καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση των ασθενειών. Τα χημικά, οι ορμόνες, τα νιτρώδη, τα βαρεά μέταλλα και τα μικροπλαστικά στην τροφική αλυσίδα,  δημιουργούν πολλούς κινδύνους για την υγεία.
 • Εκπόνηση Σχεδίου Νήσου για στρατηγική καταγραφή των μακροχρόνιων στόχων ανάπτυξης και καθορισμό της μακροοικονομικής πολιτικής μας με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες μας ως νησιώτικο κράτος. Η εξασφάλιση επαρκών χώρων πρασίνου και πάρκων χρειάζεται για να διατηρείται ένα υποφερτό μικροκλίμα σε κάθε γειτονιά των πόλεων μας, όπως και η διασφάλιση επαρκούς κίνησης του αέρα ανάμεσα στα ψηλά κτίρια και λοιπά αρχιτεκτονικά εμπόδια, για την αποφυγή δημιουργίας θερμικής νησίδας. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προστατευτεί το αστικό πράσινο και ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά πάρκα (π.χ. Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας και Εθνικό Πάρκο Ακαδημίας, Δασούδι Λεμεσός κλπ), αλλά ακόμη και το παρόδιο πράσινο. Οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης για καταστροφή μέρους των πάρκων Αθαλάσσας, Ακαδημίας και Γραμμικού Πάρκου, δεν είναι αποδεκτοί και δεν συμβαδίζουν με την αειφόρο διαχείριση του νησιού.
 • Προώθηση προγράμματος αγροτικής πολιτικής με την παραχώρηση κινήτρων προς ανάπτυξη πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, με όλες τις συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. Τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα θα πρέπει να απαγορευθούν το συντομότερο δυνατό.
 • Προώθηση πολιτικών για ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών.
 • Πλήρης απαγόρευση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε τρόφιμα, καλλιέργειες και ζωοτροφές.
 • Σύσταση της Αστυνομίας των Ζώων για διαχείριση καταγγελιών που αφορούν την ευημερία των ζώων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα περιστατικά βάρβαρης και εγκληματικής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα.
 • Κρατική στήριξη καταφυγίων ζώων και προώθηση δημιουργίας επαρχιακών καταφυγίων ζώων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθολογιστική διαχείριση των αδέσποτων κατοικίδιων.
 • Άμεση εισαγωγή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων μας. Η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε φιλόδοξο πρόγραμμα άμεσης ενεργειακής αναβάθμισης των κυβερνητικών κτιρίων μας στερεί την δυνατότητα να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς μας στόχους όχι μόνο για το 2020 αλλά και για το 2030 αλλά στερεί τον τόπο μας από θέσεις εργασίας, και βιώσιμη απασχόληση στον κατασκευαστικό και ευρύτερο εμπορικό τομέα.
 • Άμεση εφαρμογή της Πράσινης Νέας Συμφωνίας (Green New Deal).
 • Προώθηση των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας-Υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης κινητικότητας.

Pin It on Pinterest